De Gitaaracademie

nieuwsbrief

De Gitaaracademie

Covid 19 protocollen

Bij ons is afhankelijk van de RIVM besluiten les op al onze locaties weer mogelijk. Natuurlijk willen we lesgeven zo veilig mogelijk houden voor iedereen en zijn er vanuit de overheid protocollen opgesteld voor de cultuursector. Die vind je hier. Ook respecteren wij het als je liever online les wilt volgen; meld dit gerust aan je docent.

Op onze locatie gelden aanvullend op de algmene richtlijnen van het RIVM PER locatie strikte protocollen; lees deze zorgvuldig door via onderstaande link!
Natuurlijk willen wij je weer hartelijk en veilig ontvangen op onze locaties.

Voor het volgen van les op locatie gelt daarom de verplichting om onderstaande protocollen voor je les door te nemen, voorzorgsmaatregelen te nemen en je af te melden bij twijfel aan besmetting of ziekteverschijnselen zoals op de RIVM website vermeld staat. Tevens zal je docent voor je les contact per mail/app. opnemen om na te gaan of je inderdaad in goede gezondheid verkeert; we vragen hiervoor je begrip.

 

Mondkapje? Ja graag! Graag bij binnenkomst tot dat je zit op de plek waar je je les krijgt (verplicht en geldt voor alle leslocaties).


De protocollen per locatie vind je hier.


Voor ALLE locaties gelden de richtlijnen van het RIVM.

Je vind deze hier.

 

Vanuit onze branchevereniging zijn er vervolgens protocollen opsteld.

Deze vind je op locatie gesorteerd in dit document.

 

Je docent zal je dit voor je eerste offline les toesturen per mail. Je kunt ten alle tijden de administratie ook benaderen hiervoor.

 

Als laatste willen we je erop wijzen dat het volgen van les op locatie voor geheel eigen risico is.

 

Pro