De Gitaaracademie

nieuwsbrief

De Gitaaracademie

Covid 19 protocollen

Ons is gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te blijven werken en dat betekend online les. Hoewel dit voor de meeste leerlingen een prima optie is, begrijpen we dat dit niet voor iedereen fijn werkt. Als aanvullende dienst kunnen wij je aanbieden om met je docent weer op afspraak (tussen docent en leerling) les op locatie te bieden.

Op onze locatie gelden aanvullend op de algmene richtlijnen van het RIVM PER locatie strikte protocollen; lees deze zorgvuldig door via onderstaande link!


Natuurlijk willen wij je weer hartelijk en veilig ontvangen op onze locaties.

Voor het volgen van les op locatie gelt daarom de verplichting om onderstaande protocollen voor je les door te nemen, evt. mondkapjes en andere voorzorgsmaatregelen te nemen en je af te melden bij twijfel aan besmetting of ziekteverschijnselen zoals op de RIVM website vermeld staat. Tevens zal je docent voor je les contact per mail/app. opnemen om na te gaan of je inderdaad in goede gezondheid verkeert; we vragen hiervoor je begrip. 


Voor ALLE locaties gelden de richtlijnen van het RIVM.

Je vind deze hier.

 

Vanuit onze branchevereniging zijn er vervolgens protocollen opsteld.

Deze vind je op locatie gesorteerd in dit document.

 

Je docent zal je dit voor je eerste offline les toesturen per mail. Je kunt ten alle tijden de administratie ook benaderen hiervoor.

 


Als laatste willen we je erop wijzen dat het volgen van les op locatie voor geheel eigen risico is.

 

Pro